Dęby pamięci upamiętniające kolejnych absolwentów seminarium nauczycielskiego w Wymyślinie zamordowanych w Katyniu i Charkowie


13 kwietnia 2012 r. w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który obchodzony jest w 72. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, na terenie szkoły zostało posadzonych osiem DĘBÓW PAMIĘCI. W ten sposób zostali upamiętnieni:

  • Mjr rez. Wacław Barański – absolwent w 1915 r., zamordowany w Katyniu;
  • Por. rez. Jakub Głodek – absolwent w 1929 r., zamordowany w Katyniu;
  • Por. rez. Wincenty Jegliński – absolwent w 1916 r., zamordowany w Katyniu;
  • Kpt. Stanisław Uniśkiewicz – absolwent w 1926 r., zamordowany w Katyniu;
  • Por. Wacław Zdzięborski – absolwentw 1900 r., zamordowany w Katyniu;
  • Por. rez. Roman Gołębiowski – absolwent w 1911 r., zamordowany w Charkowie;
  • Mjr Czesław Rzeszotarski – absolwent w 1912 r., zamordowany w Charkowie;
  • Mjr Kazimierz Przeradzki – absolwent w 1916 r., zamordowany w Charkowie;

Od 2009 r. szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”,którego celem jest uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz przywrócenie i zagwarantowanie im pokoleniowej pamięci przez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Katyńskie Dęby Pamięci są sadzone nie tylko w Polsce, ale także w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Ukrainie i innych państwach. Dotychczas zostało posadzonych 4178 Dębów Pamięci. Wśród nich jest TRZYNAŚCIE DĘBÓW, które upamiętniają absolwentów Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Dęby Pamięci posadzili: pani dyrektor Agnieszka Skoczylas, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rodzin zamordowanych absolwentów oraz dzieci z przedszkola i młodzież z ZS w Skępem. Następnie delegacja uczniów zapaliła Światełka Pamięci przy każdym drzewie.

Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej.

W poruszającym przemówieniu, którego mottem była łacińska sentencja MORTUI VIVENTES OBLIGAT/ zmarli, zamordowani zobowiązują żyjących, pani dyrektor podkreśliła potrzebę pamięci, przywołując fragment wiersza Zbigniewa Herberta, „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”: jesteśmy mimo wszystko/stróżami naszych braci/niewiedza o zaginionych/podważa realność świata/ musimy zatem wiedzieć/policzyć dokładnie/ zawołać po imieniu/opatrzyć na drogę.

Część słowno-muzyczną rozpoczęła instrumentalna wersja piosenki „Śpij kolego w ciemnym grobie/niech się Polska przyśni Tobie”, którą na saksofonie zagrał Kamil Brzozowski, ucz. kl. I TI. Następnie Sylwia i Justyna Dywickie zaśpiewały po niemiecku, angielsku i po polsku antywojenną piosenkę „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, z repertuaru Marleny Dietrych (Sag mir, wo die Blumen sind). Wśród utworów poetyckich zaprezentowane zostały wiersze, m.in. Kazimiery Iłłakowiczówny („Umarli… znajomi… kochani…”, „Matka Boska Katyńska”, „Kolęda Katyńska”, „Miłość”), Beaty Obertyńskiej („Ostatnia jesień”) oraz strofy („Uproś im niebo”) napisane przez obecnego na sali pana Jana Jagodzińskiego, członka rodziny por. rez. Henryka Stanisława Skonieckiego, zamordowanego w Katyniu. Własną aranżację instrumentalno-wokalną wiersza „Guziki” Z. Herberta zaprezentował Łukasz Jesionowski, ucz. kl. I LO, zaś siostry Dywickie wykonały piosenki: „Rozkwitały paki białych róż”, „Biały krzyż” „Cisza. Modlitwa katyńska”(muz. i sł. T. Struzik). Na zakończenie przypomniane zostały słowa wieszcza A. Mickiewicza: Nie trzeba kłaniać się okolicznościom/A prawdom kazać, by za drzwiami stały/Przedawać laury starym znajomościom/Myśląc, że dziejów rytm – zgłuszą cymbały oraz strofy Adama Asnyka „Miejcie nadzieję” w instrumentalno-wokalnym wykonaniu Mateusza Gabrychowicza, ucz. kl. IV TI.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu lipnowskiego oraz miasta i gminy Skępe, dyrektorzy placówek oświatowych oraz członkowie rodzin zamordowanych w Katyniu absolwentów.

Zdjęcia w Naszej galerii

mgr Jolanta Zofia Iwińska