Zabrzański sukces


W dniach 16-22 kwietnia 2012r.w Zabrzu odbył się „XIX Tydzień Ziemi”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęły Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz Prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik. Organizatorem wielu imprez ekologicznych w ramach „Tygodnia Ziemi” było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W tym roku obchody przebiegały pod hasłem „W stronę mocy”, nawiązującego do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2012 – „Międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi”.

Na obchody Tygodnia Ziemi składały się prelekcje, warsztaty, wycieczki, kiermasze, zawody sportowe oraz liczne konkursy.

W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Mam taką moc” Zespół Szkół w Skępem reprezentowało dwoje uczniów - Ilona Leśniewska z III LO i Patryk Dukaczewski z II LOb. Przygotowali oni wiersze o tematyce ekologicznej.

Spośród  256 prac jury konkursowe przyznało nagrody i wyróżnienia w kategoriach - uczniowie szkół podstawowych I-III, IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nagrodzonych była Ilona Monika Leśniewska z III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, która  zajęła  I  miejsce w  kategorii  szkół  ponadgimnazjalnych.

W Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Moc natury” Zespół Szkół w Skępem reprezentowało sześcioro uczniów – Sylwia Piaskowska z I LO, Krystian Radke i Rafał Wiśniewski z I TI, Piotr Rumiński z  IV TI, Monika Przerwa z II TŻ oraz Paulina Lewandowska z III LO.

Jury konkursowe, składające się z fotoreporterów i dziennikarzy przyznało pięć nagród i sześć wyróżnień. Wśród nagrodzonych był Rafał Wiśniewski z I klasy Technikum Informatycznego Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe - oceniono 1367 fotografii.

Uczniów do konkursu przygotowała Agnieszka Żuchowska.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 kwietnia 2012r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Agnieszka Żuchowska


***
Dałeś mi władzę nad Ziemią,
Której jestem synem,
Tchnąłeś twórczy pierwiastek,
By świadczyć o Tobie czynem.

Mam władzę jej kształtowania
Według swych upodobań,
Potrafię tworzyć i wznosić,
Niestety, także rujnować.

Wznoszę wieże pod nieba,
Buduję drogi na morzach,
Posłuszna mi fauna i flora,
Niestraszne są przestworza.

Ma twórczość idzie, niestety,
W parze ze zniszczeniem.
Przejrzyste błękity nieba
Przysłaniam dymów cieniem.

Lasy obracam w pustkowia,
Jeziora i rzeki w pustynie.
Uśmiercam inne stworzenia,
Zabieram światło roślinie.

Egoizm mój czyni ze mnie
Nie twórcę, lecz niszczyciela.
Przykro, gdy siostra natura
Ma we mnie nieprzyjaciela.

Karze mnie swoim gniewem
Z nadzieją, że zmądrzeję.
Ugaszę chorą ambicję
Stanę się jej przyjacielem.

Niech przejrzą moje oczy,
Dostrzegą piękno świata,
By Ziemia ujrzała znów we mnie
Nie wroga, lecz swego brata.

***

Ilona Monika Leśniewska